Το κίνημα χιζμέτ είναι ένα κίνημα κοινωνίας των πολιτών με στόχο το κοινό ιδανικό εξυπηρέτησης της ανθρωπότητας και ειρηνικής συνύπαρξης, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής και κοινωνικής υπευθυνότητας με προτεραιότητα στην εκπαίδευση, στον διάλογο και στις δραστηριότητες ανθρώπινης βοήθειας, με βάση την προθυμία περιβάλλοντας την ειρηνική, θρησκευτική, κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα και παίρνοντας την έμπνευση από Ισλαμικές και παγκόσμιες αξίες.

“Αυτή η εργασία αξιών, έγινε μια ωραία εργασία πολλά υποσχόμενη για το μέλλον. Πιστεύω και ελπίζω πως η συνεισφορά των εθελοντών υπηρεσίας θα είναι σημαντική στη δημιουργία ενός κόσμου πιο βιώσιμου με ειρήνη και γαλήνη, με στοχευμένες δραστηριότητες και συγκατάθεση του Θείου με λειτουργία και αφοσίωση στις θεμελιώδεις αξίες. Ο Παντοδύναμος να καταξιώσει όσους προσπάθησαν και κόπιασαν.” Φετχουλλάχ Γκιουλέν Χότζας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι συμμετέχοντες στο κίνημα χιζμέτ στο κοινωνικό σχέδιο, στοχεύουν  στην επίτευξη μιας κοινωνίας και εργάζονται με διαφορετικά τμήματα όπου μοιράζονται το κοινό όραμα.

– όπου οι άνθρωποι αγαπιούνται και γίνονται αποδεκτοί στον χώρο τους,

– όπου η προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κάθε είδους μη αντίθετη σε αυτό ποικιλία που θεωρείται πλούτος,

– όπου επιδεικνύεται ευαισθησία στα προβλήματα των ανθρώπων, 

– όπου άνθρωποι με διαφορετικές θρησκείες, πολιτισμοί και απόψεις βρίσκονται σε διάλογο και συμπάσχουν ο ένας με τον άλλον,

– όπου επικρατεί διαμερισμός και αλληλεγγύη και τέλος 

– όπου ζουν με ειρήνη και γαλήνη.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ 

01. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην υπηρεσία κάθε άνθρωπος ως άνθρωπος είναι πολύτιμος και πρέπει να αγαπιέται πάνω από όλα. Όλοι οι άνθρωποι ως άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ανώτερος του άλλου. Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία σέβονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που βρίσκονται στη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα ευκαιριών χρειάζονται απαραιτήτως για την ανθρώπινη ισότητα.

02. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία σέβονται το δίκαιο, δε βλέπουν κανέναν υπεράνω του νόμου και τις δραστηριότητες τους τις κάνουν πάντα στο πλαίσιο των αρχών του παγκόσμιου νόμου και των χωρών όπου ζουν. Οι οργανισμοί που ιδρύουν διοικούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μπορούν να ελέγχονται και τη διαύγεια της χώρας που ζουν. 

03. ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Το κίνημα χιζμέτ είναι ένα ειρηνικό κίνημα. Αρνείται να χρησιμοποιήσει τη βία ως πολιτικό μέσο. Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία προτιμούν τους θετικούς και εποικοδομητικούς δρόμους, αρνούνται τις βίαιες και καταστροφικές πράξεις.

04. Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία υποστηρίζουν με τις δραστηριότητες τους και υιοθετούν ως στόχο γνωρίζοντας ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες ώστε να έρθουν σε ένα επίπεδο με ενεργούς ρόλους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

05. ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία επιβλέπουν και τις ηθικές αρχές και τις  παγκόσμιες ηθικές προδιαγραφές στις δραστηριότητες τους. Τηρούν τις βασικές ηθικές αρχές όπως εντιμότητα, ειλικρίνεια, ασφάλεια, εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη. Πιστεύουν πως οι δρόμοι που οδηγούν σε νόμιμους και δίκαιους στόχους πρέπει να είναι νόμιμοι και δίκαιοι.

06. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ, ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΕΡΑ 

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία αποδέχονται ως πλούτος την κοινωνική και ατομική διαφορετικότητα που δεν είναι αντίθετη με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Δείχνουν την απαιτούμενη ευαισθησία για να μη μετατρέπονται σε διαμάχη τα ιερά διαφορετικών φρονημάτων, θρησκειών και πολιτισμών.

07. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ 

Ο εθελοντισμός στην υπηρεσία, η συμμετοχή στις δραστηριότητες όπως και η αποχώρηση είναι εξ ολοκλήρου προσωπική προτίμηση του ατόμου. Οι εθελοντές της υπηρεσίας συμμετέχουν ή με εθελοντική εργασία ή με οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους σε έργα που μεταφέρουν τις βασικές αξίες στη ζωή προς όφελος της ανάπτυξης της ανθρωπότητας.

08. ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ 

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία επωφελούνται από τον κοινό νου που συνίσταται από τη διαπραγμάτευση διαφορετικών απόψεων και σκέψεων.

09. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Το κίνημα υπηρεσίας είναι ένα μη κυβερνητικό κίνημα που λειτουργεί ανεξάρτητα. Δεν είναι η επέκταση κανενός κράτους ή πολιτικού σχηματισμού. Οι εθελοντές της υπηρεσίας θεωρούν σημαντικό τον ενεργό, συμμετοχικό πολίτη και την αφομοίωση του δημοκρατικού πολιτισμού, καθώς επίσης σέβονται τις ατομικές πολιτικές προτιμήσεις. Αρνούνται την εργαλειοποίηση και πολιτικοποίηση της θρησκείας.

10. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Οι συμμετέχοντες στο κίνημα θεωρούν απαραίτητο τη συμμετοχή στην κοινωνία που ζουν και κοινωνική ευθύνη τη λύση των κοινωνικών προβλημάτων. Αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως άτομο της οικογένειας της ανθρωπότητας και έχουν στόχο την εξυπηρέτηση στην ανθρωπότητα και την ευαισθησία στα ανθρώπινα προβλήματα.

11. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι εθελοντές της υπηρεσίας δίνουν σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος και βλέπουν ως χρέος την κληρονομιά για τις επόμενες γενιές του κόσμου με όλα τα οικοσυστήματα.

12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΟΥΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ)

Ο άνθρωπος είναι ένα ον με φυσική, υλική και πνευματική διάσταση. Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία υποστηρίζουν την εκμετάλλευση για την κάλυψη των αναγκών αυτών των διαστάσεων για την ανάπτυξη της υλικής και ηθικής ύπαρξης με πνευματικές και επιστημονικές μεθόδους και πνευματική πειθαρχία.

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ; 

01. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία οργανώνουν δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικά προγράμματα για την μετεκπαιδευτική περίοδο, σχολεία Σαββατοκύριακου, σεμινάρια, φροντιστήρια, εστίες, κέντρα μελέτης, πανεπιστήμια, σχολεία τα οποία προσανατολίζονται προς μετάδοση στη ζωή αξιών όπως κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα ευκαιριών, κοινωνική ειρήνη, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν θέση σε όλους τους τομείς όπως εκπαίδευση γλώσσας και αθλητισμού, τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες, θετικές και κοινωνικές επιστήμες στο πλαίσιο των προδιαγραφών και της διδακτέας ύλης σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της χώρας που βρίσκονται. Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες παροτρύνουν την ενεργό συμμετοχή κάθε τομέα της κοινωνίας που βρίσκονται.

02. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Οι εθελοντές της υπηρεσίας οργανώνουν και ενισχύουν συμβουλευτικά προγράμματα όπως θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ημερίδες, σεμινάρια, συζητήσεις ως ένα ευρύ φάσμα καθολικής παιδείας στραμμένο προς την ανάπτυξη της πνευματικής ύπαρξης των ατόμων στο πλαίσιο των βασικών αξιών του κινήματος.

03. ΔΙΑΛΟΓΟΣ (ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Οι εθελοντές της υπηρεσίας οργανώνουν δραστηριότητες που θα αποτελέσουν το έδαφος για επικοινωνία και αλληλεπίδραση, διάλογο μεταξύ ανθρώπων που κατέχουν κοσμοθεωρία και πολιτισμό, διαφορετικά έθιμα, διαφορετικές αξίες, φυλές και θρησκείες μέσα σε μια κοινωνία και πάντα προσανατολισμένοι να περάσουν στη ζωή αξίες και στόχους κοινωνικής αρμονίας και ειρήνης, αποδοχής όλων στον τομέα τους, ανάπτυξη ενσυναίσθησης, καλύτερης γνωριμίας του ενός με τον άλλον μέσα σε μια κοινωνία και μεταξύ κοινωνιών.

04. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Οι εθελοντές του κινήματος βλέπουν την υπηρεσία στην ανθρωπότητα ως κοινωνική ευθύνη και πράξη πνευματικής ανάπτυξης. Παρέχουν υπηρεσίες στέγασης και τροφής με εκστρατείες ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς διαχωρισμού ταυτότητας σε όσους εκτίθενται σε ανέχεια, πολέμους και φυσικές καταστροφές. Εθελοντές ειδικοί υγειονομικοί και τα δίκτυα που έχουν συγκροτήσει παρέχουν τη βοήθειά τους όπου είναι αναγκαία. Σχεδιάζουν με τρόπο επαρκή την ανθρωπιστική βοήθεια και τα έργα κοινωνικής ευθύνης. Ενισχύουν και οργανώνουν έργα προς συνεχιζόμενη ανάπτυξη. 

05. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Οι πολιτιστικές και τεχνικές δραστηριότητες ως παγκόσμια γλώσσα συμβάλλουν στην επικοινωνία, ειρήνη και αρμονία μέσα στην κοινωνία καθώς και μεταξύ κοινωνιών. Συνάμα είναι σημαντική αφορμή της έκφρασης και της εξέλιξης του προσωπικού ταλέντου και ικανότητας. Γι αυτό τον λόγο, οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία υποστηρίζουν και οργανώνουν δραστηριότητες όπως φεστιβάλ γλώσσας και πολιτισμού, εκπαίδευση και παρουσίαση τέχνης.

06. ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία διεξάγουν εκπομπές για την επέκταση παγκόσμιων ανθρωπιστικών αξιών όπως συναίσθηση προστασίας περιβάλλοντος, συνοχή καρδιάς και νοημοσύνης και κοινωνικής ειρήνης ως έναν τρόπο ευρείας εκπαίδευσης.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Στη δεκαετία του ’60 η Τουρκική κοινωνία ζούσε πολλά κοινωνικά προβλήματα όπως κοινωνικός διχασμός που μεταβαλλόταν σε ένοπλη σύγκρουση, ανισότητα ευκαιριών και φτώχεια. Ένας Μουσουλμάνος στοχαστής και λόγιος ο Φετχουλλάχ Γκιουλέν και  οι φίλοι του σε αυτό το περιβάλλον άρχισαν κάποιες διαδεδομένες και τυπικές δραστηριότητες για τους νέους με στόχο την προετοιμασία εδάφους με τρόπο να ζουν και να μαθαίνουν αγκαλιάζοντας τη δημοκρατία, την επιστήμη, τη διαφορετικότητα στην κοινωνία, τη θρησκεία και παράλληλα την ετοιμασία δυνατοτήτων καριέρας με ποιοτική εκπαίδευση και προστασία από βλαβερές συνήθειες και πράξεις βίας. Μια ομάδα εθελοντών πολιτών που βρήκαν λογικές τις δραστηριότητες όπως μαθήματα προετοιμασίας στις πανεπιστημιακές εξετάσεις, φοιτητικές εστίες, υποτροφίες στην εκπαίδευση σχημάτισαν τον πυρήνα του κινήματος υπηρεσίας.

Η υπηρεσία που διαμορφώθηκε με καιρό σε ένα κοινωνικό κίνημα, οι αξίες των εννοιών της βρίσκονται στην πηγή Μουσουλμανικών εθίμων και Παγκοσμίων αξιών όπως η παραγωγή μακροπρόθεσμης επίλυσης δια μέσου εκπαίδευσης των κοινωνικών προβλημάτων, η εξυπηρέτηση στην ανθρωπότητα, η αποδοχή κάθε ανθρώπου όπως ακριβώς είναι και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία επικεντρώνοντας ως βάση και αρχή στην εκπαίδευση με την πάροδο του χρόνου διοργάνωσαν μελέτες κοινωνικής ευθύνης, πνευματικών διαβουλεύσεων, διαλόγους στοχευμένους σε ειρηνική συνύπαρξη, σε εξάλειψη προκαταλήψεων, σε αποφόρτιση μεταξύ τμημάτων με διαφορετικές πολιτικές απόψεις και ιδεολογία, εθνικότητα και θρησκεία. 

Από το 2000 και μετά τα έργα βοήθειας στην ανθρωπότητα πέρασαν στο πρώτο πλάνο και τα επόμενα χρόνια στις φυσικές καταστροφές στην Τουρκία και στον κόσμο οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία δια μέσου οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας έτρεξαν στη βοήθεια όσων είχαν ανάγκη. Σε κάποια μέρη δεν αρκέστηκαν στη βοήθεια στα μέρη που υπέστησαν φυσικές καταστροφές αλλά πραγματοποίησαν μόνιμα έργα με φροντιστήρια επαγγελματικής κατάρτισης, με πηγάδια νερού, με σχολεία και κλινικές. 

Το κίνημα που άρχισε να απλώνεται σε όλο τον κόσμο ξεπερνώντας τα σύνορα της Τουρκίας με εκπαιδευτικά έργα αγκαλιάζοντας την ανθρωπότητα με διαύγεια ξεκίνησε να διαφοροποιεί το προφίλ των εθελοντών με καιρό και έτσι σχημάτισε ένα έδαφος με τη συμμετοχή ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών και πολιτιστικών ταυτοτήτων.

Συγχρόνως οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται συμμετέχουν σε πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις. Η κατάσταση αυτή ως φυσικό επακόλουθο έφερε το αποτέλεσμα σχηματισμού  τοπικών δομών και εκφράσεων με διαφορετικές προτεραιότητες και τρόπους εργασίας. Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία στο πλαίσιο βασικών αξιών τους αποδέχτηκαν ως πλούτος αυτή τη διαφοροποίηση. 

Οι συμμετέχοντες στην υπηρεσία ασκούν τις δραστηριότητες τους σε μορφή διαλόγων, κοινωνικών δραστηριοτήτων δια μέσου θεσμικών οργανισμών όπως τα ινστιτούτα, τα ιδρύματα και τα βακούφια που έχουν ιδρύσει. Είναι βασικό τα ιδρύματα και οι οργανισμοί να διοικούνται σύμφωνα με τους νόμους της  εκάστοτε χώρας που βρίσκονται με διαύγεια και  ελεγχόμενες προδιαγραφές σε αρμονία με τις βασικές αρχές και το σύνολο του κινήματος υπηρεσίας και με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους τοπικούς εθελοντές του κινήματος. Η διασφάλιση της εν λόγω αρμονίας γίνεται με την εκμετάλλευση μηχανισμών επιμερισμού, εμπειρίας, διαβούλευσης και επικοινωνίας.